Jyty Salla ry

Yhdistyksemme on perustettu 15.10.1962 nimellä Sallan kunnallisvirkamiesyhdistys. Yleisessä kevätkokouksessa 4.3.2005 yhdistyksen nimi muutettiin Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöyhdistys Salla ry:ksi, josta käytetään lyhennettä Jyty Salla ry.

Yhdistyksemme järjestää aktiivisesti vuosittain monenlaisia tapahtumia. Jäsenille on tarjolla liiton tarjoamaa koulutusta sekä yhteisiä tapahtumia. Yhdistys järjestää yhteisiä kokoontumisia liikunta-, kulttuuri ja ulkoilutapahtumissa.

Jäseneksi voi liittyä kunnan ja seurakunnan ja muiden kunnallisia ja kirkollisia työ- ja virkaehtosopimuksia soveltavien työnantajien sekä näiden omistamien yritysten ja laitosten palveluksessa olevat henkilöt sekä vastaavilla toimialoilla muiden työnantajien palveluksessa olevat henkilöt.

**************************

Katso vertailu liiton eduista:

lähde: www.kassastaliittoon.fi